Sidhuvudbild

Utveckling och lärande

Utveckling och lärande

Skattkistan strävar efter att varje barn utvecklar:
° Sin identitet och känner trygghet i den.
° Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära.
° Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Förskolan Skattkistan ger barnen förutsättningar för utveckling och lärande och stimulans till att använda hela sin förmåga.

° Barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling.
° Barnen får goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen.
° Barnens får goda förutsättningar att utveckla sitt språk och sin kommunikations förmåga.
° Barnens matematiska utveckling stimuleras och utvecklas.
° Barnens intresse för naturvetenskap stimuleras och utvecklas.
° Barnen får stöd och stimulans i sin finmotoriska och grovmotoriska utveckling.
° Barnen erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.

Skattkistan-BLOMMA_webb.jpg