Sidhuvudbild

Mål och arbetssätt

Mål och arbetssätt

skolansmalomraden.jpg Förskolan Skattkistan arbetar efter fem olika målområden som styr verksamheten.
Vi utgår från förskolans Läroplan Lpfö -18