Sidhuvudbild

Enkätundersökning

Resultat enkät 2022-2024

glada_barn.jpg Områden sammanfattning.
Röda markeringen är förskolan Skattkistan och gröna markeringen är alla förskolor i hela Sollentuna. Skattkistan ligger över genomsnittet av nöjda vårdnadshavare i Sollentuna.
Vårdnadshavare enkät sammanfattning
Här senaste tre årens sammanfattning av endast Skattkistans resultat områdesvis:
Vårdnadshavare sammanfattning enkät 2