Sidhuvudbild

Köanmälan

Är du intresserad av en förskoleplats?

glada_barn.jpg Om du är intresserad av förskolan Skattkistan är du välkommen att höra av dig.
Ring köansvarig: Anna Bolinder Eriksson
Telefon: 08-7545153, 073-6597212
Eller via mail: bolinderforskolor@telia.com
Du som förälder kan ställa ditt barn i förskolan Skattkistans kö genom Sollentuna kommuns:
https://sollentuna.ist-asp.com/sollentunapub/login.htm