Sidhuvudbild

Köanmälan

Är du intresserad av en förskoleplats?

glada_barn.jpg Om du är intresserad av förskolan Skattkistan är du välkommen att höra av dig.
Ring köansvarig: Anna Bolinder Eriksson
Telefon: 08-7545153, 073-6597212
Eller via mail: bolinderforskolor@telia.com
Skattkistan är med i Sollentuna kommuns centrala kö som du finner på Sollentuna kommuns hemsida/förskola och skola. Du kan lätt logga in med Bankid och ställa dig i vår kö.