Sidhuvudbild

Välkommen till förskolan Skattkistan i Norrviken!

En liten förskola i en unik kulturhistorisk miljö*

skolansmalomraden.jpg

° Fyra åldersindelade avdelningar:
° Rubinen 1-2 år Smaragden 2-3 år Safiren 3-4 år Safiren 5 år
° Frukost, lunch, mellanmål och fruktstund
° Legitimerade förskollärare och erfarna barnskötare
° Uppvuxen trädgård med lindar och päronträd
° Stor separat gård för våra 1-2 åringar med sandlåda, lekhus, rutchkana och lekställning
° Stor grön gård för de äldsta barnen 3-5 år med lekredskap såsom gungor, sandlåda, ruschbana och klätterställning.
° Lekstuga med barnens häststall, lära sig rykta och sköta om Skattkistans trähästar.
° Barnens egen cykelbana, cykla på våra olika trehjulingar såsom taxicykel, renhållningscykel och barnens vägskyltar och bensinpump.
° Varje vecka 1-2- årsgrupp, 3-årsgrupp, 4-årsgrupp och 5-årsgrupp
° Knopp, Knytt och Mullegrupp varje vecka
° Vi hyr även en gymnastiklokal i Norrviken 1 ggr per vecka
° På sommaren har vi hyrt in både kaniner och höns för att lära barnen omsorg om allt levande

mulle.png

Skogsmulleverksamhet varje vecka för alla åldrar
Våra Skogs-Mullegrupper:
Knopp för våra 1-2 åringar, Knytt för 2-3 åringar och Skogsmulle för 4-6 åringar.
Se medföljande broshyr om Skogsmulleverksamheten på Skattkistan!
Tryck här! Skogsmulleverksamhet på Skattkistan-förälderFörskolan

En utvecklande förskolemiljö

6831951054-70d33610-d8c7-49b7-b2f2-701e26bf49.jpg Vi erbjuder många olika veckoaktiviteter för ditt barn utifrån förskolans läroplan.
Våra lokaler har en unik sekelskiftmiljö inredd av Note design i Stockholm.
Skattkistan arbetar med olika månadsprojekt utifrån förskolans läroplan Lpfö-18 på alla avdelningar.
Det ska vara roligt för ditt barn att leka och lära på Skattkistan.
Ditt barn ska få känna trygghet, delaktighet och få en utvecklande förskolemiljö.
Som förälder på Skattkistan har du möjlighet att följa ditt barns lek och lärande från din mobil eller surfplatta i barnets egna lärlogg.

---32.jpg

6793260427-37a54241-663a-4869-9c86-c2c2a150ff.jpg

6051937310-180e18a7-d483-4a83-8270-5025657336.jpg

6106586445-a3afbfb3-e654-44c4-8d57-68aa09da37.jpg

6185749957-279337a4-b0b5-4748-a44b-dce323185d.jpg

6940713471-45a12721-258b-4ffb-af73-692ba06efc.jpg

6940713471-397392c8-3208-42d3-b497-8ad0e4fbc1.jpg

6936170663-2242f568-18f7-4a35-b7ea-6df4a4f818.jpg

6763944731-47579e8f-cb63-450b-bb4f-dbd3bdac64.jpg

---40.jpg

5322950573-3232b360-05a1-4b12-a2d5-a74f71a2c6.jpg

DSCN1046.JPG

---25.jpg

6382702415-81a64421-20dd-4e7e-91fc-2f2c8b7ea3.jpg

6861513301-7d66324f-5ddd-4829-8c77-ff5ad166ad.jpg

laroplan2.jpg

6936170663-54dae942-fc1d-41ae-8892-fb29a8e740.jpg

20200607_163324.jpg

IMG_08951001.jpg

---28.jpg

---14.jpg

---30.jpg

5820085775-19da1fd0-58ed-46e5-a911-be44592dee.jpg

AJB_110512-8773.jpg

6184116268-0654fe22-51c2-4bf0-8116-bde511fd9e.jpg

6375335742-90bf4105-3860-40cd-a9aa-92dfbceb3d.jpg

6375335742-07c5ee67-66be-46cf-85fa-6120f6472b.jpg

75624_082766.jpg

---18.jpg

---44.jpg

6549428195-3314f136-bb1e-4c43-898b-053a200e96.jpg

IMAG0022.jpg

6127261404-4a4bf18c-78fb-4033-8115-9c5fb2771d.jpg

---29.jpg

---74.jpg IMAG0014.jpg

DSCN0983.JPG

DSCN0989.JPG

5322950573-8dff092a-bb98-41d8-92a3-9e0820c45b.jpg

---25.jpg

6185749957-079c98ea-d946-46d8-9e9d-3bc274a70f.jpg

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in