Sidhuvudbild

Välkommen till förskolan Skattkistan i Norrviken!

Förskolan ska vara trygg, lärorik och rolig för alla barn!

skolansmalomraden.jpg

Fyra åldersindelade avdelningar:
Rubinen 1-2 år
Smaragden 3 år
Safiren grupp gul 3-4 år
Safiren grupp blå 5 år
° Frukost, lunch, mellanmål och fruktstund
° Legitimerade förskollärare och erfarna barnskötare
° Uppvuxen trädgård med lindar som ger oss skugga
° Stor separat gård för våra 1-2 åringar med sandlåda, lekhus, rutchkana och lekställning
° Stor grön gård för de äldsta barnen 3-5 år med lekredskap såsom gungor, sandlåda, ruschbana och klätterställning.
° Lekstuga med barnens häststall, lära sig rykta och sköta om Skattkistans trähästar.
° Barnens egen cykelbana, cykla på våra olika trehjulingar såsom taxicykel, renhållningscykel och barnens vägskyltar och bensinpump.
° Varje vecka 2-årsgrupp, 3-årsgrupp, 4-årsgrupp och 5-årsgrupp
° Knopp, Knytte och Mullegrupp varje vecka
° Vi hyr även en gymnastiklokal i Norrviken 1 ggr per vecka

mulle.png

Skogsmulleverksamhet varje vecka för alla åldrar
Våra Skogs-Mullegrupper:
Knopp för våra 1-2 åringar, Knytt för 2-3 åringar och Skogsmulle för 4-6 åringar.
Se medföljande broshyr om Skogsmulleverksamheten på Skattkistan!
Tryck här! Skogsmulleverksamhet på Skattkistan-förälderFörskolan

En utvecklande förskolemiljö

glada_barn.jpg Vi erbjuder många olika veckoaktiviteter för ditt barn utifrån förskolans läroplan.
Våra lokaler har en unik sekelskiftmiljö inredd av Note design i Stockholm.
Skattkistan arbetar med olika månadsprojekt utifrån förskolans läroplan Lpfö-18 på alla avdelningar.
Det ska vara roligt för ditt barn att leka och lära på Skattkistan.
Ditt barn ska få känna trygghet, delaktighet och få en utvecklande förskolemiljö.
Som förälder på Skattkistan har du möjlighet att följa ditt barns lek och lärande från din mobil eller surfplatta i barnets egna lärlogg.

---18.jpg

IMAG0022.jpg

---36.jpg-bild

---10.jpg

---32.jpg

---24.jpg

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in