Sidhuvudbild

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan

Alla förskolor och skolor skall ha en likabehandlingsplan enligt lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever.
Lagen ställer krav på ett aktivt och målinriktat arbete i syfte att främja barns och elevers rättigheter.
Här är förskolan Skattkistans likabehandlingsplan som ska göras känd av alla som deltar i verksamheten.
Tryck länk här nedan!
Skattkistan likabehandlingsplan 2016