Sidhuvudbild

Barnet på Skattkistan

Vår pedagogiska blomma.

Här vill vi visa med en "blomma" vad ditt barn tillägnar sig under sin förskoletid. Pedagogerna på Skattkistan tycker det är viktigt med att se till varje barns individuella behov på förskolan.
Förskolemiljön ger ditt barn rika tillfällen att samarbeta och samverka med andra barn och vuxna, som är så viktigt för ditt barns utveckling.

Skattkistan-BLOMMA_webb.jpg