Sidhuvudbild

Kontakt

Så här tar du kontakt med förskolan

Förskolan Skattkistan ligger i Norrviken i Sollentuna, norr om Stockholm.
Adress:
Förskolan Skattkistan
Nåsvägen 3B
19271 Sollentuna
E-post: bolinderforskolor@telia.com
Hemsida: http://www.skattkistan-norrviken.se
Telefon till förskolechef och köansvarig: Anna Bolinder Eriksson: 08-754 51 50
Mobiltelefon till förskolechef Anna Bolinder Eriksson: 073-659 72 12
Kontakt till avdelningarna:
Rubinen 08-754 51 56
E-post: avd.rubinen@gmail.com
Smaragden: 08-754 51 57
E-post: avd.smaragden@gmail.com
Safiren: 08-754 51 58
E-post: avd.safiren@gmail.com