Sidhuvudbild

Våra pedagoger

En väl underbyggd verksamhet med kompetens och erfarenhet

Våra förskollärare och barnskötare På förskolan Skattkistan arbetar både förskollärare och barnskötare.
Förskolan har en förskolechef/rektor som har det övergripande ansvaret.

Varje avdelning består av tre pedagoger - förskollärare och barnskötare.
Förskolläraren på varje enskild avdelning har ansvar för att verksamheten på sin avdelning följer förskolans läroplan Lpfö-18.

Barnskötarna och förskollärarna utgör tillsammans ett arbetslag som planerar och dokumenterar verksamheten tillsammans.

Alla arbetslagen har ett nära samarbete och under arbetsplatsmöten sker samarbete med förskolechef//rektor och arbetslagen för planering och utveckling.

Rubinen avd barn 1-2 år:
Leg. förskollärare Aila Jansson - anställd sedan 2016
Barnskötare Helen Rensberg - anställd sedan 2010
Barnskötare Mathilda Pettersson - anställd sedan 2021

Smaragden avd 2-3 år:
Leg. förskollärare Frida Antonsson - anställd sedan 2016
Leg. förskollärare Maria Lövgren - anställd sedan 2020
Barnskötare Desire Westergren - anställd sedan 2014

Safiren äldregruppen ålder 5-6 år:
Leg. förskollärare Tarja Terävä - anställd sedan 2015
Barnskötare Susi Bahi-Vanes - anställd sedan 2017

Safiren yngregruppen ålder 3-4 år:
Leg. förskollärare Maria Åbonde - anställd sedan 2013
Barnskötare Linda-Marie Dabiri - anställd sedan 2010

Leg. förskollärare och rektor på förskolan: Anna Bolinder Eriksson - anställd sedan 1993
Huvudman och arbetsgivare Bolinder Förskolor AB: Anna Bolinder Eriksson - sedan 2001
Köansvarig: Anna Bolinder Eriksson