Sidhuvudbild

Våra pedagoger

Förskolechef Anna Bolinder Eriksson berättar:

Våra förskollärare och barnskötare På förskolan Skattkistan arbetar både förskollärare och barnskötare.
Förskolan har en förskolechef som har det övergripande ansvaret.
Varje avdelning består av tre pedagoger - förskollärare och barnskötare.
Barnskötarna och förskollärarna utgör tillsammans ett arbetslag som planerar och dokumenterar verksamheten tillsammans.
Alla arbetslagen har ett nära samarbete och under arbetsplatsmöten sker samarbete med förskolechef och arbetslag för planering och utveckling.