Sidhuvudbild

Våra pedagoger

En väl underbyggd verksamhet med kompetens och erfarenhet

Våra förskollärare och barnskötare På förskolan Skattkistan arbetar både förskollärare och barnskötare.
Förskolan har en förskolechef/rektor som har det övergripande ansvaret.

Varje avdelning består av tre-fyra pedagoger - förskollärare och barnskötare.
Förskolläraren på varje enskild avdelning har ansvar för att verksamheten på sin avdelning följer förskolans läroplan Lpfö-18.

Barnskötarna och förskollärarna utgör tillsammans ett arbetslag som planerar och dokumenterar verksamheten tillsammans.

Alla arbetslagen har ett nära samarbete och under arbetsplatsmöten sker samarbete med förskolechef//rektor och arbetslagen för planering och utveckling.