Sidhuvudbild

Försäkring

Alla barn är försäkrade genom Sollentuna kommuns olycksfallsförsäkring.
Kommunen har en olycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens Försäkrings AB för alla förskolebarn i Sollentuna.
Du som förälder anmäler själv på försäkringsbolagets hemsida om ditt barn skadat sig på förskolan.
Det kan tex. vara en skada på tänder som föranleder ett tandläkarbesök eller om barnet skadat sig på annat sätt som föranleder ett sjukhusbesök.
Förskolan gör en olycksfallsrapport som arkiveras på förskolan.
Vårt avtal och en kortfattad beskrivning av försäkringen hittar du på försäkringsbolagets webbsida
Stockholmsregionens Försäkrings AB
https://www.srfab.net