Sidhuvudbild

Försäkring

Alla barn är försäkrade genom Sollentuna kommuns olycksfallsförsäkring.
Kommunen har en olycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens Försäkrings AB. för alla förskolebarn i Sollentuna.
Vårt avtal och en kortfattad beskrivning av försäkringen hittar du på försäkringsbolagets webbsida
Stockholmsregionens Försäkrings AB
https://www.srfab.net