Sidhuvudbild

Blanketter

° Inskolning Rubinen schema juni 2024
° Inskolningsschema Rubinen
° Inskolningsschema Smaragden och Safiren
° Information om mitt barn/inskolning
° Allmän information om verksamheten - informationshäfte
° Likabehandlingsplan-plan mot kränkande behandling
° Bra att ha på förskolan - klädlista