Sidhuvudbild

Plan kränkande behandling-likabehandling

Plan kränkande behandling

Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell likabehandlingsplan. Skattkistans likabehndlingsplan uppdateras varje år av personal och förskolechef.
Tryck på länken nedan för att ta del:
Plan kränkande behandling