Sidhuvudbild

Information mitt barn/inskolning

Tryck på länken nedan för att kunna ta del av blanketten "Information om mitt barn inför inskolning"
Den här blanketten fyller du som vårdnadshavare i och tar med till inskolningen.
Tryck länk:
Bra att ni känner till om mitt barn/blankett för ifyllnad