Sidhuvudbild

Normer och värden

Normer och värden

---18.jpg Förskolan Skattkistan ska sträva efter att att alla barn utvecklar:
° Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
° Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
° Förståelse för allas lika värde.
° Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
Pedagogerna ansvarar för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt egenvärde.
Pedagogerna ansvarar också för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen deltar aktivt och att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen. I vår pedagogik ingår att stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.