Sidhuvudbild

Hem och förskola

Samarbetet med föräldrar.

DSCN0989.JPG Förskolan Skattkistan är mån om att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrar. Förskolan Skattkistan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska utvecklas rikt och mångsidigt.
Pedagogerna ansvarar för att:
Ge föräldrar möjlighet till delaktighet och insyn i verksamheten.
tex. genom föräldrafika, samverkansgrupp, utvecklingssamtal om barnets utveckling på förskolan, delaktighet om utvärderingen av verksamheten etc.

Föräldrarådet/Samverkansgrupp på Skattkistan
Föräldrarådet/Samverkansgruppen består av frivilliga föräldrar på förskolan Skattkistan.
Vi kallar oss numera "samverkansgrupp" eftersom föräldrar, pedagoger och förskolechef samverkar tillsammans.
Gruppen består av sex föräldrar, två föräldrar från varje avdelning.
Som förälder sitter man i samverkansgruppen under en två års period.
Man träffas 2-3 ggr per termin då pedagoger och förskolechef ingår.
På agendan står den årliga enkätundersökningen, kvalitetsundersökning, årliga verksamhetsbeskrivningen.
Föräldrarna i föräldrarådet planerar enskilt samkväms planering för barn och föräldrar som ex. julgransplundring och bak till Lucia eller en gemensam vårutflykt.
På samverkansmötet på förskolan Skattkistan:
Då deltar föräldrarna i föräldrarådet, tre pedagoger - en från varje avdelning, samt förskolechefen Anna som också står för fika och dagordning för mötet.