Sidhuvudbild

Barns inflytande

Barns inflytande på Skattkistan.

---40.jpg Barnen på Skattkistans förskola har inflytande i verksamheten genom att:

° Delta i demokratiska principer och samarbete på förskolan. tex. genom att få uttrycka sina tankar och åsikter, vid dagens samling bli lyssnad till av kamrater och pedagog eller att tillsammans sköta barnens grönsaksodling.

° Öva sig i att ta ansvar för vår miljö. tex. att öva sig i att plocka undan pusslet efter sig eller att kompostera sina matrester på mattallriken efter dagens lunch.

° Ansvara för bla. dukning, vattning eller att kratta löv i vår trädgård.

° Delta i Skattkistans "barnråd" där barnens åsikter och synpunkter beaktas.
tex. får barnen berätta vilka veckoaktivteter de tycker vi ska ha på förskolan eller vilket lekmatrial de önskar.

Pedagogerna ansvarar för att verka för att barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan.