Sidhuvudbild

Samverkan med skola

Vi lägger grunden till ditt barns lärande

glada_barn.jpg Förskolan Skattkistan lägger grunden till ditt barns lärande.
Förskolan ska ge barnet nyfikenhet att lära.
Hela ditt barns förskoletid är en slags förberedelse för grundskolan.

Den hösttermin ditt barn fyller eller ska fylla sex år börjar barnet förskoleklass.
Som förälder väljer du själv och ställer även ditt barn i kön till den grundskola som du vill att ditt barn ska börja i. Själva skolansökan görs av förälder i februari samma år som barnet ska börja skolan. Instruktioner inför skolvalet får du i god tid med post från Sollentuna kommun.

Förskolans förskollärare samarbetar med skolan ni valt till barnet.
Samarbetet kan se ut så att den mottagande skolans pedagoger och Skattkistans pedagoger samtalar om ditt barns start i sin nya skola för att barnet lättare ska känna sig trygg och få bästa start på sin nya skola.
Ett överföringsdokument mellan förskolan och föräldrarna diskuteras igenom på förskolans avslutningssamtal i maj månad. Även barnet brukar få var med en stund på avslutningssamtalet.

För de blivande förskoleklassbarnen på Skattkistan anordnas också en gemensam utflykt under slutet av vårterminen och på sommaravslutningen i juni månad brukar vi ha en liten avtacknings cermoni för våra blivande skolbarn som avslutar sin förskoletid på Skattkistan.

Eftersom vi har dokumenterat ditt barns förskoletid i barnets lärlogg på Unikum så har ni som föräldrar och barnet själv ett fint minne från sin förskoletid att blicka tillbaka på.