Sidhuvudbild

Safiren

Välkommen till oss på Safiren!

---44.jpg På Safiren arbetar fyra pedagoger bestående av förskollärare och barnskötare.
Safiren är uppdelade i två åldersgrupper olika delar av dagen, främst förmiddagar.
Yngregruppen för våra 3-4 åringar och äldregruppen för våra 5-6 åringar.
De två åldersgrupperna arbetar efter gemensamma månadsprojekt.
Safiren har en stor härlig gård med många lekredskap såsom gungor, lekhus, klätterlek, rutchkana och sandlåda. Vi har även ett lekhus som används som stall för våra trähästar.
Barnen har ett veckoschema med olika aktiviteter:
Varje vecka Skogsmulleverksamhet i närliggande skogsområde och rörelselek i gymnastiklokal.
Samlingar, digital teknik, musik och sång, matematik på förskolenivå, drama, skapande, utflykter, språkmedvetet arbetssätt, vänskapstema, naturvetenskap och andra projektarbeten som genomsyrar varje termin.
Vi har en inspirerande inomhusmiljö där barnen kan klä ut sig, leka i hemvrån, mysa i det lilla sagobiblioteket, använda sig av vårt byggmaterial, spela spel och rita och måla tillsammans. Välkommen till Safiren!