Sidhuvudbild

Rubinen

Välkommen till oss på Rubinen!

---10.jpg På Rubinen arbetar ett arbetslag bestående av förskollärare och barnskötare.
På Rubinen har våra 1-2 åringar sin hemvist.
Rubinen har en egen gård i vår trädgård där de leker varje dag.
Inomhus leker gärna barnen med Skattkistans lekmaterial och i vår vackra inomhusmiljö.
Att äta tillsammans vid borden och vila på eftermiddagen skapar vi-känsla och barnen övar att införliva vad det innebär att vara med i en gemenskap utanför hemmet. Barnen har samling varje dag då de ofta sjunger barnvisor och leker och lär med oss pedagoger.
Våra yngsta har också skapande verksamhet, Skogsmulleverksamhet som heter "Knopp"och ett aktuellt månadsprojekt som genomsyrar arbetet i verksamheten. Som grund ligger förskolans läroplan Lpfö-18.