Sidhuvudbild

Skattkistans aktiviteter

Aktiviteter

Varje avdelning har sina egna aktiviteter anpassade för åldersgruppen.
Aktiviteterna ska vara lärande, lekfulla, utmanande och roliga för barnen.

Förskolan Skattkistan erbjuder:
° Projektarbete varje månad utefter förskolans läroplan Lpfö-18.
° Aktivitetsschema för varje avdelning.
° Mycket utelek
° Gymnastik i närbelägen skola
° Musik och sång
° Skapande i olika tekniker som papp, lera, målarfärg.
° Skogsmulle verksamhet för alla avdelningar
° Roliga enkla naturvetenskapliga experiment
° Matematik för förskolan
° Språklekar rim och ramsor
° Utflykter i närområdet till skogen, biblioteket eller lekpark
° Avslutningsutflykt för 5 - åringarna under vårterminen (blivande förskoleklassbarnen)
° Barnteater