Sidhuvudbild

Skattkistans aktiviteter

Aktiviteter

Varje avdelning har sina egna aktiviteter anpassade för åldersgruppen.
Aktiviteterna ska vara lärande, lekfulla, utmanande och roliga för barnen.
Förskolan Skattkistan erbjuder:

° Temaarbete
° "Vara vänner" tema varje höstterminsstart
° Bornholmsmodellen för förskolan, ett språkstimulerande arbetssätt
° Miniröris"
° Gymnastik i närbelägen skola
° Drama och teater, vi har en egen scen och massor av utklädningskläder
° Musik och sång
° Skapande i olika tekniker som papp, lera, målarfärg.
° Naturkunskap
° Skogsmulle verksamhet för alla avdelningar
° Roliga enkla naturvetenskapliga experiment
° Matematik för förskolan
° Språklekar rim och ramsor
° Utflykter i närområdet till skogen, biblioteket eller lekpark
° Kanin skötsel (vi har ibland kaniner utomhus på sommarhalvåret)
° Avslutningsutflykt för 5 - åringarna under vårterminen (blivande förskoleklassbarnen)
° Teaterbesök