Sidhuvudbild

Samsa

Vad står benämningen "Samsa" för?

laroplan2.jpg SAMSA - Systematiskt Arbete med Matematik- och Språkutvecklande Arbetssätt i förskolan
Kvaliteten i förskolan bedöms genom verksamhetens förmåga att skapa förutsättningar för barn att lära och utvecklas. De enskilda barnen ska inte bedömas utan bedömningen gäller kriterier för att se om verksamheten ger barnen stöd i sitt lärande.